Madde 1

TANIMLAMALAR

Atıkları Sıfırla: Turna Oyun - Turna Teknoloji Anonim Şirketi (bundan sonra “Turna Oyun” olarak anılacaktır). Kullanıcı: Fikri ve sınai mülkiyet hakları Turna Oyun’a ait Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarını kullanacak gerçek veya tüzel kişi veya kişiler (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır).

Madde 2

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcının Turna Oyun’a ait atıkları ayrıştırma konulu Atıkları Sıfırla mobil oyun uygulamasına yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3

KULLANIM KOŞULLARI

Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarını kullanan kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ve meri tüm yasaların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerden herhangi birini kabul etmeyen şahısların bu siteye erişme ve kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 4

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarına üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, Turna Oyun’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, uygulamaya girerken “kullanıcı adı” ve kaydolurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Kullanıcı, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, bu sözleşme taraflarının üzerinde mutabık kaldığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Turna Oyun’un, Kullanıcının söz konusu izinsiz kullanımından kaynaklanan her türlü tazminat talep hakkı saklıdır.

4.3. Kullanıcı, Atıkları Sıfırla ve şirkete ait diğer mobil uygulama ve web sitelerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Platforma ve/veya platform üzerinden yasa dışı, tehlikeli ve yasal olmayan eylemlere ilişkin yayınlar; virüs, solucan, Truva atları, kötü amaçlı yazılım veya zarar verecek diğer ögeleri içeren iletiler; ağların çalışmasına veya Turna Oyun’un ya da herhangi bir üçüncü tarafın altyapısına zarar verecek veya bunları etkileyecek içerikler; spam, kötü amaçlı komut dosyaları ve şifre avı saldırıları yasaktır.

4.4. Kullanıcı, Turna Oyun’un kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve Turna Oyun mobil ve web uygulamaları üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, çerez kullanmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

4.5. Turna Oyun, Kullanıcı verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarının ve şirketin diğer web sitelerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Turna Oyun’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Turna Oyun tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Turna Oyun’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

4.7. Turna Oyun, Kullanıcıların kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

4.8. Turna Oyun, uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.9. Turna Oyun, kullanıcı ve gizlilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

4.10. Turna Oyun bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Turna Oyun, bu sözleşme konusu hizmetlerin Kullanıcıya sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Turna Oyun’un sorumluluğu doğmayacaktır.

4.11. Bu sitede yer alan materyaller teknik, tipografik ve grafiksel hatalar içerebilir. Turna Oyun tüm bu materyallerin doğruluğunu, güncelliğini ve eksik veya tam olduğunu garanti etmez. Turna Oyun veya tedarikçileri, burada belirtilen uygulama ve/veya materyaller üzerinde herhangi bir zamanda iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

4.12. Turna Oyun bu site ile bağlantılı olan sitelerde yer alan içerikten sorumlu değildir. Bağlantılı siteyi ziyaret eden kişi sorumluluğu kendi üzerine almayı kabul eder.

4.13. Turna Oyun, Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamaları ve Atıkları Sıfırla hizmetleriyle ilgili olarak tüm telif hakları, patentler, ticari sırlar, markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hakları, mülkiyet haklarını ve menfaatleri saklı tutar. Turna Oyun açıkça verilmemiş tüm haklarını saklı tutar. Marka bilgileri hakkında bilgi almak için "bilgi@turnaoyun.com" adresine eposta atabilirsiniz.

4.14. Turna Oyun, işbu sözleşme uyarınca, Kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve bilgilendirme bildirimleri gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme bildirimlerinin internet bağlantısı üzerinden mobil veya web uygulamasına gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.15. Taraflar, Turna Oyun’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.16. Kullanıcı, Atıkları Sıfırla ve Turna Oyun’a ait diğer mobil ve web platformlarında yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Turna Oyun’a ait olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarında yer alan hiçbir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul eder. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

Madde 5

İPTAL VE CAYMA

Kullanıcı, üyelik başlangıç anından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, posta ve benzeri bir yolla Turna Oyun’a ulaşmasından itibaren üyelik iptal edilir. Cayma bildirimi için aşağıdaki iletişim kanallarından biri tercih edilebilir.
Cayma Bildirimi
◦ E-posta: bilgi@turnaoyun.com
◦ Posta Adresi: Teknopark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Serhat Mahallesi, 2224. Cadde, No:1/C621, Yenimahalle, Ankara.

Madde 6

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Turna Oyun, Kullanıcının şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı, bu hususları kabul ettiğini ve üyeliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Turna Oyun’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 7

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Kullanıcının kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve korunması Turna Oyun tarafından oldukça önemlidir. Atıkları Sıfırla, bu kapsamda Kullanıcının kişisel verilerini iş bu sözleşmenin 8. Maddesinde yer alan gizlilik ve güvenlik politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işleyebilmektedir. Gizlilik politikası, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, üyelik hizmetlerinden faydalanarak ve/veya bir üyelik oluşturarak gizlilik politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve işlenmesine izin vermiştir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için bilgi@turnaoyun.com adresine mail atarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

7.2. Kullanıcı tarafından beyan edilen ve paylaşılmasına izin verilen kişisel veriler; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, ürünün kullanımı, ürünün ve üyeliğin kullanılması için gereken uygulamaların yürütülmesi, kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kullanıcıya özel satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Turna Oyun ya da iş ortakları tarafından gizlilik politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir ve kullanılır.

7.3. Kullanıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin Turna Oyun tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Turna Oyun söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka uygun olmayan veri işlemelerin önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

7.4. Turna Oyun’a ait web sitelerini kullanımı sırasında kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetleri geliştirmek ve kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmek için temel hak ve özgürlüklere zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatler kapsamında ve bazı çerezler kullanılabilmektedir. Kullanıcı bu kullanıcı ve gizlilik sözleşmesini kabul ettiğinde Turna Oyun’a ait web sitelerinde çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı Turna Oyun’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 8

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

8.1. Turna Oyun kullanıcılarının gizlilik hakkına saygı gösterir ve en iyi deneyim ve ürünleri sunmayı kendine hedef olarak belirler.

8.2. Tüm hakları Turna Oyun’a ait olan Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamalarından yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Kayıt ve giriş işlemlerindeki haberleşme Atıkları Sıfırla’nın sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaması nedeniyle, kullanıcı tarafından gönderilecek elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamaları ve şirkete ait diğer web sitelerinden Turna Oyun’a ait olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetlerin, sayfaların, bilgilerin, görsel unsurların önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı Turna Oyun tarafından saklı tutulur.

8.3. Atıkları Sıfırla üyeliği bizzat Kullanıcıya aittir. Üyelik bilgileri üçüncü kişilerle ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz ve bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun uyarınca Kullanıcı ve Turna Oyun birlikte sorumludur.

8.4. Atıkları Sıfırla’da yer alan içerikler, bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları Turna Oyun’a aittir, bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.

8.5. Bu İnternet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Turna Oyun, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamaları kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, Turna Oyun sorumlu olmaz.

8.6. Turna Oyun’un kullanıcılarından topladığı bilgiler, ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplamasına izin verilen bilgilerdir. Bilgileriniz ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde idari, teknik ve fiziksel korumalarla korunmaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır ve anonimleştirilerek üçüncü kişilerle paylaşılır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilen kişisel verileriniz, Turna Oyun tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanılması, Atıkları Sıfırla mobil ve web uygulamaları ya da Turna Oyun’a ait diğer web sitelerine giriş yapılması ve kullanılması, şirketimizle iletişime geçilmesi, şirketimizce düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlara katılmanız durumunda işlenebilecektir. Bu veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda gerçekleşebilecektir.

8.7. Kişisel verileriniz, Turna Oyun tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen anlam ve kapsamda; Turna Oyun tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla Turna Oyun’un ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ilgili kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

Madde 9

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Atıkları Sıfırla ve Turna Oyun’a ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 10

YÜRÜRLÜK

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme Kullanıcının üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.